Sztuka wojny

Umiejętność prowadzenia walki i zdolność myślenia strategicznego należą do niezbędnych cech przywódcy. Zadziwiające, jak wiele spostrzeżeń z odległych epok, pozostawionych przez autorów chińskich traktatów wojskowych,

Read more